Arterio-venske (AV) fistule

 • AV fistula kako i samo ime kaže predstavlja spoj-anastomozu između arteriskog i venskog krvnog suda.
 • AV fistula za pacijente sa terminalnim stadijem zatajenja bubrega kojima je potrebna hemodijaliza predstavlja liniju života jer ona omogućava adekvatnu hemodijalizu.
 • Hemodijaliza je procedura koja spašava život pacijentima sa terminalnim stadijem zatajenja bubrega, a kod kojih iz bilo kog razloga nije moguća transplantacija bubrega. U toku same hemodijalize punkcijom venskog krvnog suda koji ima adekvatan protok (adekvatan protok omogućava AV fistula) krv odlazi u hemodijalizator gdje se krv filtrira i odstanjuju toksični produkti metabolizma, a zatim se ta prečišćena krv ponovo vraća u cirkulaciju.
 • AV fistule u domenu su vaskularne hirurgije, rade se u lokalnoj anesteziji i to najčešće na distalnoj trećini podlaktice povezivanjem radijalne arterije i cefalične vene zbog olakšanog pristupa.
 • Kvalitet i vijek trajanja AV fistula u prvom redu ovise o hirurgu i načinu na koji se fistula formira, ali veoma važnu ulogu imaju medicinske sestre-tehničari koji punktiraju krvni sud prilikom hemodijalize kao i ostali članovi multidiscplinarnog medicinskog tima koji učestvuje u procesu hemodijalize, kao i sam pacijent.

Operativne hirurške intervencije u lokalnoj anesteziji                                   

 • Ekstrakcija  osteosintetskog materijala (donijeti rtg.snimak x 2)
 • Ekstrakcija stranog tijela iz mekih tkiva (donijeti rtg.snimak x 2)
 • Ekstripacija burze
 • Ekstirpacija ganglioma/higroma sa plastikom kapsule
 • Ekstirpacija klavusa
 • Ekstirpacija madeža, kožnih tumora, bradavica (bez PH nalaza)
 • Parcijalna, jednostrana resekcija  uraslog nokta (unguis incarnatus hallucis) palca stopala
 • Parcijalna, obostrana resekcija  uraslog nokta (unguis incarnatus hallucis) palca stopala
 • Totalna resekcija (ablacija) uraslog nokta (unguis incarnatus hallucis) palca stopala
 • Operacija  hallux valgusa (distalna mekotkivna procedura)  sec. McBride (donijeti rtg.snimak x 2)
 • Primarna/sekundarna V-Y plastika amputiranog apeksa prsta šake sa gubitkom pulpe
 • Operacija (otvorena dekompresija) sindroma karpalnog tunela (donijeti EMG)
 • Čekičasti prst (mallet finger)-fiksacija sa Kirschner iglom (donijeti rtg.snimak x 2)
 • Incizija manjiih gnojnih procesa na koži i podkoži

Hirurški postupci, procedure, manipulacije

 • Vođenje, nadzor, kontrola procesa distrakciona osteogeneze kod elongacije kosti (Ilizarov) (donijeti rtg. x 2)
 • Skidanje vanjskog fiksatora (donijeti rtg.snimak x 2)
 • Punkcija zgloba (dijagnostička-terapeutska) 
 • Blokada bolnih regija
 • Fenestracija  subungvalnog hematoma (donijeti rtg.snimak  x 2)
 • Instiliranje steroidne injekcije; stenozirajući tenosinovitis, škljocavi prst (trigger finger)
 • Čekičasti prst (mallet finger), neoperativno liječnje (AL splint), (donijeti rtg. snimak x 2)
 • Swan neck deformitet, neoperativno liječenje (prstenatsi splint), (donijeti rtg.snimak x 2)
 • Manualna repozicija prijeloma
 • Manualna repozicija iščašenja

  pastedGraphic_1.png pastedGraphic_2.pngpastedGraphic_3.pngpastedGraphic_4.png

 pastedGraphic_5.png pastedGraphic_6.pngpastedGraphic_7.pngpastedGraphic_8.png

 

pastedGraphic_9.png                 pastedGraphic_10.png