• AV fistula kako i samo ime kaže predstavlja spoj-anastomozu između arteriskog i venskog krvnog suda.
  • AV fistula za pacijente sa terminalnim stadijem zatajenja bubrega kojima je potrebna hemodijaliza predstavlja liniju života jer ona omogućava adekvatnu hemodijalizu.
  • Hemodijaliza je procedura koja spašava život pacijentima sa terminalnim stadijem zatajenja bubrega, a kod kojih iz bilo kog razloga nije moguća transplantacija bubrega. U toku same hemodijalize punkcijom venskog krvnog suda koji ima adekvatan protok (adekvatan protok omogućava AV fistula) krv odlazi u hemodijalizator gdje se krv filtrira i odstanjuju toksični produkti metabolizma, a zatim se ta prečišćena krv ponovo vraća u cirkulaciju.
  • AV fistule u domenu su vaskularne hirurgije, rade se u lokalnoj anesteziji i to najčešće na distalnoj trećini podlaktice povezivanjem radijalne arterije i cefalične vene zbog olakšanog pristupa.
  • Kvalitet i vijek trajanja AV fistula u prvom redu ovise o hirurgu i načinu na koji se fistula formira, ali veoma važnu ulogu imaju medicinske sestre-tehničari koji punktiraju krvni sud prilikom hemodijalize kao i ostali članovi multidiscplinarnog medicinskog tima koji učestvuje u procesu hemodijalize, kao i sam pacijent.