Ligatura hemoroida

Postavljanje gumi ligatura je danas jedna od metoda izbora za liječenje hemoroida prvog do trećeg stepena. Koristi se najčešće u svijetu, u svim poznatim bolnicama i ustanovama, te predstavlja zlatni standard s kojom se uspoređuju sve ostale metode. Zlatni je standard zato što se njome mogu najbrže, najučinkovitije i najjeftinije liječiti hemoroidi prvog i drugog stepena te početni trećeg stepena. Ova metoda se još naziva “metoda po Baronu” liječniku koji je izmislio aparat za stavljanje gumene ligature oko hemoroidnog čvora.

 

LigaSure radiofrekventna metoda

LigaShure procedura predstavlja metodu kojom se hemoroidi koagulišu i odstranjuju. Prednosti ove metode u odnosu na klasičnu po Milligan-Morgan-u hemoroidektomiju su miminalno krvarenje, manji postoperativni bol, kraći boravak u bolnici, brži povratak normalnim aktivnostima.

 

Laserska operacija hemoroida (LHP)

 

THD tretman hemoroida

THD je neinvazivana metoda gdje se posebnim instrumentom koji ima Doppler sondu locira otvoreni „šant“ te podveže arterijski ulaz u hemoroidalni čvor. Dakle nema rezanja niti krvarenja. Podvezivanjem arterijskog ulaza u „šant“ spriječava se dotok krvi u hemoroidalni čvor što će kroz nekoliko sedmica po zahvatu dovesti do smanjenja hemoroidalnih jastučića na normalnu veličinu i prestanka svih simptoma. S obzirom na to da se THD zahvatom ne diraju hemoroidi, već se podvezivanjem arterijskog ulaza u „šant“ sprečava punjenje hemoroida, što je i glavni uzrok hemoroidalne bolesti, potrebno je proći nekoliko sedmica da se hemoroidi „isprazne“ i smanje na normalnu veličinu čime nestaju svi simptomi. Upravo zbog toga što ovim zahvatom rješavamo uzrok problema, učinak je trajan, a komplikacije izuzetno rijetke.