Rođen sam u Podgorici (Crna Gora) 23.05.1986. godine, gdje sam završio osnovnu i Srednju medicinsku školu.

Diplomirao sam na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, 2017. godine i stekao zvanje Doktor medicine. Tokom studija bio sam učesnik Pedijatijske škole dijabetesa i IX Sarajevo anestezija foruma.

2018. godine bio sam dio tima ljekara iz Specijalne bolnice „Dr. Solaković“ koji je na Kongresu kardiologa BiH, prezentirao rad na temu: „ŠTEDEĆE AMPUTACIJE STOPALA KOD GANGRENE STOPALA UZROKOVANE ARTERIJSKOM INSUFICIJENCIJOM, TRETIRANE HIPERBARIČNOM JEDNOMJESNOM KOMOROM I ILOMEDINOM“.

Prošao sam kroz edukacije iz oblasti Hiperbarične medicine i ultrazvučne dijagnostike kardiovaskularnog sistema.

Od samog osnivanja član sam tima Specijalne bolnice „Dr. Solaković“, što mi je velika čast i zadovoljstvo.