Rođen sam u Sarajevu 1951 godine, gdje sam završio osnovnu i srednju školu.

Diplomirao sam na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu 1976 godine. Završio sam specijalizaciju iz oblasti Opšte i Abdominalne hirurgije, te sticao iskustvo u mnogim svjetskim centrima.

Duži niz godina bio sam Šef Klinike za Abdominalnu hirurgiju KCUS. Autor i koautor brojnih stručnih radova.