Elektroterapija je primjena električne struje u terapijske svrhe. Dijeli se prema frekvenciji struje kojom se koristimo na:

1. galvanska struja-konstantna istosmjerna struja

2. dijadinamska struja- niskofrekventna, poluvalna ili punovalna ispravljena struja sinusoidnog oblika, frekvencije 50 do 100 Hz

3. interferentne struje – srednjefrekventne izmjenične struje

4. TENS- metoda elektroanalgezije

5. elektrostimulacija se zasniva na izazivanju mišićne kontrakcije s pomoću električnih podražaja

1.GALVANSKA STRUJA                          

Indikacije

 • Pareza perifernih živaca
 • Reumatske bolesti, ali ne u akutnoj fazi (RA)
 • Cirkulatorni poremećaji ( algodistrofije)                           
 • Bolesti krvnih sudova (endarteritis obliterans, Raynaud)

Kontraindikacije

 • Defekti kože na mjestu primjene elektroda
 • Maligni tumori
 • Febrilna stanja
 • Krvarenja i sklonost krvarenju
 • Akutne upale
 • Metalno tijelo na mjestu primjene galvanske struje
 • Dekompenzacija srca, pluća, jetre, bubrega
 • Pacemaker
 • Trudnoća

2.DIJADINAMSKE STRUJE

Indikacije

 • Distorzije
 • Kontuzije
 • Subluksacije
 • Kontrakture
 • Morbus Sudeck
 • Izvanzglobni reumatizam
 • Neuralgije
 • Radikulopatije
 • Migrena
 • Herpes zoster
 • Vertebralni i vertebrogeni sindrom kralježnice

Kontraindikacije

 • Akutne upale
 • Akutni i subakutni tromboflebitis, tromboza
 • Defekti kože na mjestu primjene elektroda
 • Maligni tumori
 • Febrilna stanja
 • Krvarenja i sklonost krvarenju
 • Akutne upale
 • Metalno tijelo na mjestu primjene galvanske struje
 • Mekompenzacija srca, pluća, jetre, bubrega
 • Pacemaker
 • Trudnoća

3.INTERFERENTNE STRUJE

Indikacije

 • Usporeno stvaranje kalusa
 • Hronična bolna stanja
 • Izvanzglobni reumatizam (mialgija, periartritis, epikondilitis)
 • Degenerativne bolesti zglobova
 • Neuralgije
 • Upalne bolesti u remisiji
 • Posttraumatska stanja
 • Algodistrofija
 • Bolesti krvnih sudova
 • Ginekološke bolesti

Kontraindikacije

 • Akutni i subakutni tromboflebitis
 • Tromboza
 • Parkinsonova bolest
 • Spastične oduzetosti
 • Defekti kože na mjestu primjene elektroda
 • Maligni tumori
 • Febrilna stanja
 • Krvarenja i sklonost krvarenju
 • Akutne upale
 • Dekompenzacija srca, pluća, jetre, bubrega
 • Pacemaker
 • Trudnoća

4.TENS

Indikacije

 • Akutna i kronična bolna stanja
 • Reumatske bolesti
 • Traume
 • Ortopedske bolesti
 • U hirurgiji i neurologiji
 • Ginekološke i onkološke bolesti

Kontraindikacije

 • Pacemaker
 • Dekompenzirano srce
 • Epilepsija