Hidroterapija je naziv za liječenje vodom i u vodi. Dodatno se koristi i toplotni učinak vode kao hidrotermoterapija.

Fiziološki efekti hidroterapije

 • Toplotni
 • Mehanički
 • Hemijski
 • Suzbijanje oteklina
 • Psihološki

Indikacije

 • Ozljede mekih tkiva
 • Stanja nakon prijeloma
 • Bolovi u krstima
 • Kontrakture zglobova
 • Mišićni spazmi
 • Upalne i degenerativne reumatske bolesti
 • Anksioznost
 • Tenzija
 • Psihički problemi

Kontraindikacije

 • Poremećaji rada srca i disanja
 • Opasnost od krvarenja (veliki hematomi)
 • Dermatološke bolesti (promjene na koži)

Važno

 • Dijabetes i Reynaudova bolest
 • Izbjegavati prehladnu i pretoplu vodu