Kineziterapija (terapija pokretom) je oblast fizikalne terapije koja se bavi primjenom pokreta u svrhu liječenja, a u cilju uspostavljanja optimalnog funkcionisanja dijelova i organizma u cijelini. Kineziterapija kao oblast fizikalne terapije predstavlja jedan od najvažnijh aspekata medicinske rehabilitacije. Ona se bavi primjenom sistematizovanih pokreta pojedinih dijelova tijela ili cijelog tijela u vidu vježbi radi očuvanja, uspostavljanja, razvijanja i zamjene funkcija lokomotornog aparata, kao i drugih organa i sistema.

Cilj kineziterapije

Ova terapija maksimalno iskorištava sve potencijale tretiranog pacijenta sa akcentom na optimalni mogući oporavak oštećene funkcije lokomotornog aparata.                                      

Važnost kineziterapije

  • Ona se primenjuje u gotovo svim medicinskim specijalnostima kod brojnih patoloških stanja
  • Preventivno
  • Apsolutnih kontraindikacija praktično nema

Da i ovo znate

Pokreti dovode do angažovanja i ostalih organskih sistema: kardiovaskularnog, respiratornog, endokrinog odnosno sistema cijelog tijela što je jako VAŽNO. Zato je danas kineziterapija obavezni dio rehabilitacije ne samo kod bolesti i povreda koštano-zglobnog sistema (lokomotornog aparata), već i kod bolesti srca i krvnih sudova, bolesti disajnih organa, nefroloških, neuroloških i drugih bolesti.