Rođena u Sarajevu 1980. godine. Osnovnu školu i Prvu gimnaziju završila u Sarajevu. Medincinski fakultet u Sarajevu završila 2007. godine. Položila specijalistički ispit iz Otorinolaringologije na ORL klinici Kliničkog centra Univerziteta u Srajevu 2016. godine. Stekla naučno zvanje magistra medicinskih nauka na Medicinskog fakulteta u Sarajevu 2018. godine. Učestvovala u izradi brojnih naučnih radova kao autor i koautor. Uže polje interesovanja-rinoseptoplastika ( funkcionalna i estetska hirurgija nosa) . Uspješno završila edukacije u okviru najnovijih hirurških metoda estetske i funkcionalne hirurgije nosa ( prezervacijska rinoseptoplastika, PDO, LDO, Dorzum prezervacija ). Uspješno završila edukaciju iz estetske medicine botox i dermalni fileri ( certificiran od strane Hrvatskog društva za estetiku lica). U sklopu obavezne kontinuirane edukacije završila brojne kurseve i sudjelovala na brojnim kongresima u zemlji i inostranstvu. Posjeduje GCP certifikat od 2011. godine. Učestvovala u radu i izradi dvije kliničke studije ( četvrti nivo kliničkog ispitivanja ). Aktivni član rukovodstva Udruženja otorinolaringologa i hirurga glave i vrata u Bosni i Hercegovini.