Operativne hirurške intervencije u lokalnoj anesteziji                                   

 • Ekstrakcija  osteosintetskog materijala (donijeti rtg.snimak x 2)
 • Ekstrakcija stranog tijela iz mekih tkiva (donijeti rtg.snimak x 2)
 • Ekstripacija burze
 • Ekstirpacija ganglioma/higroma sa plastikom kapsule
 • Ekstirpacija klavusa
 • Ekstirpacija madeža, kožnih tumora, bradavica (bez PH nalaza)
 • Parcijalna, jednostrana resekcija  uraslog nokta (unguis incarnatus hallucis) palca stopala
 • Parcijalna, obostrana resekcija  uraslog nokta (unguis incarnatus hallucis) palca stopala
 • Totalna resekcija (ablacija) uraslog nokta (unguis incarnatus hallucis) palca stopala
 • Operacija  hallux valgusa (distalna mekotkivna procedura)  sec. McBride (donijeti rtg.snimak x 2)
 • Primarna/sekundarna V-Y plastika amputiranog apeksa prsta šake sa gubitkom pulpe
 • Operacija (otvorena dekompresija) sindroma karpalnog tunela (donijeti EMG)
 • Čekičasti prst (mallet finger)-fiksacija sa Kirschner iglom (donijeti rtg.snimak x 2)
 • Incizija manjiih gnojnih procesa na koži i podkoži

 

Hirurški postupci, procedure, manipulacije

 • Vođenje, nadzor, kontrola procesa distrakciona osteogeneze kod elongacije kosti (Ilizarov) (donijeti rtg. x 2)
 • Skidanje vanjskog fiksatora (donijeti rtg.snimak x 2)
 • Punkcija zgloba (dijagnostička-terapeutska) 
 • Blokada bolnih regija
 • Fenestracija  subungvalnog hematoma (donijeti rtg.snimak  x 2)
 • Instiliranje steroidne injekcije; stenozirajući tenosinovitis, škljocavi prst (trigger finger)
 • Čekičasti prst (mallet finger), neoperativno liječnje (AL splint), (donijeti rtg. snimak x 2)
 • Swan neck deformitet, neoperativno liječenje (prstenatsi splint), (donijeti rtg.snimak x 2)
 • Manualna repozicija prijeloma
 • Manualna repozicija iščašenja