Diplomirao na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1995. Položio specijalistički ispit iz Otorinolaringologije na ORL klinici Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu 2004. godine. Stekao stručno zvanje primarijusa 2015. godine. Autor i koautor brojnih stučnih radova. Uže polje interesovanja – rinoseptoplastika( funkcionalna i estetska hirurgija nosa ). Edukacija u okviru najnovijih hirurških metoda estetike i funkcionalne hirurgije nosa ( Prezervacijska rinoseptoplastika, PDO, LDO, Dorzum prezervacija). Edukacija iz estetske medicine- botox i dermalni fileri ( certificiran od strane Hrvatskog društva za estetiku lica ). U sklopu obavezne kontinuirane edukacije sudionik brojnih kurseva i kongresa u zemlji i inostranstvu. Potpredsjenik Udruženja otorinolaringologa i hirurga glave i vrata u Bosni i Hercegovini