Prim. dr. Sead Mulahasanović je rođen u Mostaru. Medicinski fakultet je završio na sarajevskom univerzitetu. Dugi niz godina je bio zaposlenik svjetski poznate klinike Centra za srce Berlin, gdje je bio prvi asistent prof.dr. Hetzer-a za najteže operacije.Na poziv menadžmenta Kliničkoga centra Univerziteta u Sarajevu angažovan je u Centru za srce KCUS-a na operativnim programima, prenošenju iskustva i znanja stečenog tokom dugogodišnjeg rada u Centru za srce u Berlinu, zatim edukaciji hirurga Centra za srce KCUS za izvođenje složenih operacija koje nisu rađene u Bosni i Hercegovini do sada, i pokretanju programa „Transplantacije pluća”. 

Prim. dr. Mulahasanović ima bogato iskustvo u ovim zahvatima što potvrđuje brojka od 210 uspješno izvedenih transplantacija pluća urađenih u Berlinu. Prim. dr.Sead Mulahasanović nakon uposlenja u KCUS svoj radni vijek je nastavio u Mostaru kao osnivač i voditelj Odjela za kardiohirurgiju SKB Mostar.