Vaskularni pregled

Neinvazivni pregled koji može da uključuje EKG, laboratorijsku dijagnostiku, fizikalni pregled itd. Troškove pregleda plaća pacijent avansno u punom iznosu.

 

Karadiovaskularni pregled (mišljenje)

Pregled kardiovaskularnog hirurga koji uključuje i odabir najboljeg načina liječenja i odgovarajuću terapiju prilagođenu nakon uvida u opšte stanje svakog pacijenta. Troškove pregleda plaća pacijent avansno u punom iznosu.

 

Ultrazvuk srca

Neinvazivna metoda kojom se dobija bolji uvid u stanje srčanog mišića. Troškove pregleda plaća pacijent avansno u punom iznosu.

 

Ultrazvuk krvnih sudova (color doppler)

Dopplerski ultrazvuk je posebna ultrazvučna metoda kojom se analizira protok krvi unutar krvnih sudova (krvni sudovi vrata, ruku, nogu i stomaka). Troškove pregleda plaća pacijent avansno u punom iznosu.

 

Skidanje šavova, previjanje

Previjanje rana, debridman rane, procjena stanja zarastanja i skidanje šavova. Troškove pregleda plaća pacijent avansno u punom iznosu.

 


Prvi specijalistički pregled nakon operativnog zahvata

Korigovanje terapije, praćenje stanja pacijenta i odluka o daljem liječenju ukoliko je neophodno. Troškove pregleda plaća pacijent avansno u punom iznosu.

 


Specijalističko mišljenje

Detaljni razgovor sa doktorom specijalistom, uvid u raniju medicinsku dokumentaciju, pregled pacijenta i odluka o najboljem terapijskom postupku za pacijenta.Troškove pregleda plaća pacijent avansno u punom iznosu.

 


Laboratorijske pretrage

Vađenje krvi i analiza dobijenih osnovnih podataka u svrhu jasnijeg uvida u pacijentovo stanje. Troškove pregleda plaća pacijent avansno u punom iznosu.