S obzirom da hronične rane predstavljaju čest i ozbiljan problem kod pacijenata,  u našoj bolnici educirano osoblje se uspješno bavi liječenjem i prevencijom nastanka novih rana kao što su venski ulkus, arterijski ulkus, dekubitus, dijabetičko stopalo itd. Primjenom savremenih načina liječenja (hirurško i konzervativno zbrinjavanje rane, hiperbarična jednomjesna komora, infuzioni vazoaktivni savremeni medikamenti, VAC drenaža i druge savremene metode) omogućuje se brže zarastanje rane, smanjivanje bolova, smanjivanje nastanka infekcija kao i spašavanje ekstremiteta koji su ugroženi raznom etiologijom.                                                                                        VAC drenaža koristi se za tretman hroničnih rana koje teško zarastaju i rana sa obilnom sekrecijom. To je savremena metoda kod koje se uz pomoć uređaja koji stvara vakum (negativni pritisak) stimuliše razvoj zdravog granulacijskog tkiva, te uklanja sadržaj iz rane, a na taj način se ubrzava i njeno zacjeljivanje.