EVLA

(Endovenozna laserska ablacija)

Najbolji rezultati liječenja proširenih vena postižu se individualnim pristupom svakom pacijentu. Nakon pregleda vena color dopplerom, u konsultaciji sa pacijentom, ljekar utvrđuje jednu od metoda ili kombinacija više metoda kojima se za svakog pacijenta kreira najidealniji oblik liječenja proširenih vena. Laserska operacija vena manje je invazivna od tradicionalne hiruške metode liječenja varikoznih vena. Bazira se na termalnom oštećenju tkiva vena. U toku operacije koja traje oko sat vremena i kraće, tanka  laserska sonda se pod kontrolom ultrazvuka uvodi u proširenu površinsku venu. Čitav postupak se prati i kontroliše ultrazvukom kako bi se uočio efekat lasera na proširenu venu. Sonda se koristi za usmjeravanje laserske zrake koja iznutra zagrijava zidove vene i dovodi do njenog sužavanja, sljepljivanja zidova i zatvaranja, te na taj način dugoročno rješava problem proširenih vena. Na kraju se na područja koja su tretirana stave kompresivne gaze, te preko njih komresivne čarape nakon čega pacijent ide kući i sposoban je za svakodnevne aktivnosti. U toku oporavka pacijent mora nositi kompresivne čarape tri dana po 24 sata, a nakon toga 4 sedmice, čarape se nose samo po danu. Dvije sedmice nakon zahvata treba izbjegavati veću fizičku aktivnost. Laserska operacija vena manje je invanzivna od tradicionalne hiruške metode liječenja varikoznih vena. Ima nižu stopu komplikacija i dobro je podnose sami pacijenti, vrijeme oporavka je brzo i tretman daje dobre kozmetske rezultate, nije potrebno mirovanje, nema ožiljaka, a rezultati su odmah vidljivi, može se izvoditi na svim tipovima kože bez boli i neugodnosti nakon operacije.

Indikacije

Liječenje magistralnih varikoznih vena (npr.vena saphena magna) kod pacijenata sa ili bez inkompetencije terminalnog zaliska u safenofemoralnom ili safenopoplitealnom ušću.

Kontraindikacije

  • Akutni tromboflebitis
  • Duboka venska tromboza
  • Poremećaj zgrušavanja ili antikoagulantna terapija
  • Ozbiljna bolest srca ili pluća
  • Periferna okluzivna arterijska bolest

Hospitalizacija

1 dan

Troškove intervencije

Plaća pacijent avansno u punom iznosu